top of page
Stationair
LogoPedieMassonet-Alpha-ZTekst.png

Een gespecialiseerde en interdisciplinaire praktijk

voor kinderen en volwassenen

hoofding
Team

TEAM

Hanne.jpg

HANNE MASSONET

Een logopediste die er voluit voor gaat. Hanne combineert deze praktijk met haar job als logopediste in UZ Leuven. Momenteel werkt zij ook als doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven en Universiteit Antwerpen.

H.

specialisaties: slikproblemen, mimetherapie, spraak- en stemproblemen na hoofd- en halskanker, oromyofunctionele problemen

Alexandra_edited.jpg
A.

ALEXANDRA VOLDERS

Alexandra is onze enthousiaste collega met een hart voor stem. Naast personen met stemproblemen ondersteunt zij op speelse wijze ook kinderen en jongeren met taal-, spraak- en leerproblemen en afwijkende mondgewoonten (oromyofunctionele problemen).

specialisaties: stem, manuele facilitatie, oromyofunctionele problemen

IMG_9383 2_edited.jpg
J.

Janne brems

Janne begeleidt met een glimlach volwassenen met stem-, spraak- en slikproblemen ten gevolge van een neurogene of oncologische problematiek. Daarnaast ondersteunt zij ook kinderen met lees- en spellingsproblemen.

specialisaties: mimetherapie, totale laryngectomie, neurogene communicatiestoornissen

IMG_8785_edited.jpg
J.

Joke vandenbergh

Joke specialiseert zich in volwassenen met slikproblemen en deelt Alexandra haar passie en specialisatie voor kinderen en volwassenen met afwijkende mondgewoonten en articulatieproblemen.

specialisaties: slikproblemen, oromyofunctionele problemen

IMG_7641_edited.jpg
L.

Lene Sannen

Lene is klinisch orthopedagoge.

Ze biedt op een oplossingsgerichte manier ondersteuning aan kinderen en jongeren met faalangst en volwassenen met psychische moeilijkheden. Daarnaast kan je bij haar ook terecht voor een IQ-onderzoek.

Aanbod

logopedie voor kinderen

Taalproblemen

Hebt u het gevoel dat de taalontwikkeling van uw kind trager op gang komt?

Leerproblemen

Houdt de vordering van uw kind op schools vlak u bezig? Heeft u het gevoel dat het leren lezen, schrijven en/of rekenen moeizaam verloopt?

Articulatie-problemen

Ervaart uw kind moeilijkheden bij de articulatie van bepaalde klanken?

Afwijkend

mondgedrag

Plaatst uw zoon of dochter zijn of haar tong tussen de tanden bij het spreken en/of slikken? Is er sprake van een foute tandenstand?

logopedie voor VOLWASSEnEn

Neurogene taal- &

spraakstoornissen

Als gevolg van een trauma, beroerte of degeneratieve aandoening kan men problemen ervaren met het begrijpen en produceren van taal en/of de uitspraak ervan.

Spraakproblemen na hoofd- en halschirurgie

Ervaart u spraakproblemen na chirurgie voor hoofd- en halskanker?

Slikproblemen

Neurologische problemen, aandoeningen in het hoofd-halsgebied of het normale verouderingsproces kunnen aan de basis liggen van slikproblemen.

Mimetherapie

Deze therapie heeft als doel om na een perifere aangezichtsverlamming de symmetrie in het gelaat in rust en bij beweging te verbeteren.

Stemproblemen

Ervaart u klachten van heesheid, stemvermoeidheid of een pijnlijk gevoel na langdurig spreken?

Oromyofunctionele therapie

Bent u in behandeling bij een orthodont of kaakchirurg en wordt u doorverwezen voor het aanleren van adequate mondgewoonten?

Laryngectomie

Onderging u recent een totale laryngectomie of hemilaryngectomie?

Stemtherapie bij transgenders

We helpen u graag met het optimaliseren van uw ideale stemklank en communicatiegedrag aangepast aan uw genderidentiteit.

Aanbod
Aanmelden

     Aanmelden

Keyboard and Mouse

Contacteer ons via mail
of telefonisch.

Vriendelijk gesprek

Eerst vindt er een intakegesprek plaats. Zo brengen we de moeilijkheden en sterktes in kaart, alvorens we starten met onderzoek en therapie.

Arts en Patiënt

Voor de meeste behandelingen wordt er terugbetaling voorzien door de mutualiteit. Dit kan enkel op voorschrift van een arts.

1.

2.

3.

Tarieven

We zijn geconventioneerd.

Via volgende knop kan u onze huidige tarieven raadplegen.

Tarieven

Contact

STAATSBAAN 309 &

 OUDE LEUVENSEBAAN 58

3460 BEKKEVOORT

hannemassonet@gmail.com 

  Tel: 0490/22 22 75

  • Black Instagram Icon

Bedankt voor je bericht!

contact
  • Instagram
bottom of page