Stationair
LogoPedieMassonet-Alpha-ZTekst.png

Een gespecialiseerde en interdisciplinaire praktijk

voor kinderen en volwassenen

 
 

TEAM

Hanne.jpg

HANNE MASSONET

Een logopediste die er voluit voor gaat. Hanne combineert deze praktijk met haar job als logopediste in UZ Leuven. Sinds kort is zij gestart met een doctoraatsonderzoek om zich nog verder te specialiseren. 

H.

specialisaties: dysfagie, mimetherapie, spraak- en stemproblemen na hoofd- en halskanker,

oromyofunctionele problemen

Sarah.jpg
S.

SARAH GEENS

Sarah begeleidt met een glimlach volwassenen met dysfagie en neurogene taal-, spraak- en stemstoornissen. Naast haar job als zelfstandig logopediste werkt zij ook in Revalidatiecentrum Pellenberg en ziekenhuis Gasthuisberg van UZ Leuven.

specialisaties: dysfagie, neurogene taal- en spraakstoornissen

Alexandra.jpg
A.

ALEXANDRA VOLDERS

Alexandra is onze enthousiaste collega met een hart voor stem. Naast personen met stemproblemen ondersteunt zij op speelse wijze ook kinderen met taal-, spraak- en leerproblemen en afwijkende mondgewoonten (oromyofunctionele problemen).

specialisaties: stem, manuele facilitatie, oromyofunctionele problemen

IMG_6764_edited.jpg
A.

Annelies Doms

Annelies begeleidt op een creatieve manier kinderen met taal-, spraak- en leerproblemen. Met aandacht voor de sterktes van ieder kind probeert ze samen met hen de doelen te bereiken. 

specialisaties: taal-, spraak- en leerproblemen

IMG_7641_edited.jpg
L.

Lene Sannen

Lene is klinisch orthopedagoge.

Ze biedt op een oplossingsgerichte manier ondersteuning aan kinderen en jongeren met faalangst en volwassenen met psychische moeilijkheden. Daarnaast kan je bij haar ook terecht voor een IQ-onderzoek.

Aanbod

logopedie voor kinderen

Taalproblemen

Hebt u het gevoel dat de taalontwikkeling van uw kind trager op gang komt?

Leerproblemen

Houdt de vordering van uw kind op schools vlak u bezig? Heeft u het gevoel dat het leren lezen, schrijven en/of rekenen moeizaam verloopt?

Articulatie-problemen

Ervaart uw kind moeilijkheden bij de articulatie van bepaalde klanken?

Afwijkend

mondgedrag

Plaatst uw zoon of dochter zijn of haar tong tussen de tanden bij het spreken en/of slikken? Is er sprake van een foute tandenstand?

logopedie voor VOLWASSEnEn

Neurogene taal- &

spraakstoornissen

Als gevolg van een trauma, beroerte of degeneratieve aandoening kan men problemen ervaren met het begrijpen en produceren van taal en/of de uitspraak ervan.

Spraakproblemen na hoofd- en halschirurgie

Ervaart u spraakproblemen na chirurgie voor hoofd- en halskanker?

Slikproblemen

Neurologische problemen, aandoeningen in het hoofd-halsgebied of het normale verouderingsproces kunnen aan de basis liggen van slikproblemen.

Mimetherapie

Deze therapie heeft als doel om na een perifere aangezichtsverlamming de symmetrie in het gelaat in rust en bij beweging te verbeteren.

Stemproblemen

Ervaart u klachten van heesheid, stemvermoeidheid of een pijnlijk gevoel na langdurig spreken?

Oromyofunctionele therapie

Bent u in behandeling bij een orthodont of kaakchirurg en wordt u doorverwezen voor het aanleren van adequate mondgewoonten?

Laryngectomie

Onderging u recent een totale laryngectomie of hemilaryngectomie?

Stemtherapie bij transgenders

We helpen u graag met het optimaliseren van uw ideale stemklank en communicatiegedrag aangepast aan uw genderidentiteit.

 
 

     Aanmelden

Keyboard and Mouse

Contacteer ons via mail
of telefonisch.

Vriendelijk gesprek

Eerst vindt er een intakegesprek plaats. Zo brengen we de moeilijkheden en sterktes in kaart, alvorens we starten met onderzoek en therapie.

Arts en Patiënt

Voor de meeste behandelingen wordt er terugbetaling voorzien door de mutualiteit. Dit kan enkel op voorschrift van een arts.

1.

2.

3.

Tarieven

We zijn gedeconventioneerd.

Via volgende knop kan u onze huidige tarieven raadplegen.

 

Contact

STAATSBAAN 309 (volwassenen)

 OUDE LEUVENSEBAAN 58 (kinderen)

3460 BEKKEVOORT

hannemassonet@gmail.com  |  Tel: 0479/788907

  • Black Instagram Icon

Bedankt voor uw bericht!

 
  • Instagram